فروش ویژه وانت های کارا تک کابین و دو کابین

فروش ویژه وانت های کارا تک کابین و دو کابین

در پی محبوبیت ویژه ای که از عملکرد وانت های کارا توسط مشتریان به عمل آمده است، به تازگی شرایط فروش ویژه ای برای فروش وانت های کارا دو دو مدل تک کابین و دو کابین آغاز شده است.